Afric Simone – Hafanana Versuri

Bunu buni bunandi Hafanana Amara kukarella Shala lala Bunu buni bunadi Hafanana Amara kukarella Shalalala Uenana mamina Hafanana Amara kukarella Shala lala Uenana ma mina Hafanana Amara kukarella Shalalala Hey Votki yuda yuda Bununu?...