Cantecul Ocazionistului Oka Oka Versuri

Oka oka oka oka Salhli dari pilra popa sarli dida diri didari ihlic birlik ura bubari sarli dida diri didari ihlic birlik ura bubari Oka oka oka oka Salhli dari pilra popa